Home / Activities / Virasat Ki Taqseem Aur Hamara Muasharah Shaikh Kifayatullah Sanabili On Sunday 25.11.2018, After Magrib

Virasat Ki Taqseem Aur Hamara Muasharah Shaikh Kifayatullah Sanabili On Sunday 25.11.2018, After Magrib

Islamic Information Centre Mumbai’s Weekly Program at Santacruz (West)

Virasat Ki Taqseem Aur Hamara Muasharah
Shaikh Kifayatullah Sanabili
On Sunday 25.11.2018, After Magrib

Masjid Wa Madarsa Darut Tauheed ,
Gaj Dhar Bandh, Santacruz (West)
Mobile : 9967 844 932

Santacruz Poster 25.11.2018

 


Check Also

Islamic Information Centre Sakinaka (Mumbai) Shoba e Khwateen Ka Haftewari Ijtema (Only For Sisters) On 08.12.2018 Saturday (Time 03:00 p.m. to 04:00 p.m.)

Islamic Information Centre Sakinaka (Mumbai) Shoba e Khwateen Ka Haftewari Ijtema (Only For Sisters) On ...