Islamic Information Centre Mumbai’s Weekly Programme @Chembur On 13.05.2018 (Sunday) After Namaz-e-Magrib To 10:00 p.m.

Islamic Information Centre Mumbai’s Weekly Programme @Chembur On 13.05.2018 (Sunday) After Namaz-e-Magrib To 10:00 p.m. ……………………..…………… Topic : Ramazan Aur Musalman Speakers: Shaikh Abdus Shakoor Madani ……………………..…………… Topic : Islam Aur Insani Zindagi Ka Tahaffuz Speaker: Shaikh Sarfaraz Faizi ……………………..…………… Topic : Bachchon Ki Ta’leem Aur Hamari Zimmedariyan Speaker: Shaikh ...

Read More »