Home / Activities / Islamic Information Centre Mumbai’s Weekly Programme at Chembur

Islamic Information Centre Mumbai’s Weekly Programme at Chembur

Islamic Information Centre Mumbai’s Weekly Programme at Chembur

Qurbaani Ahkaam Wo Masayel
Shaikh Khalilur Rahman Sanabili

Tauheed Ki Ahmiyat
Aur Shirk Ki Muzammat
Shaikh Shafiqur Rahman Sanabili

ON SUNDAY 12.08.2018 AFTER MAGRIB TO 09:30 P.M.

Venue : Darul Aman Ahle Hadees Masjid, Din Quary Rd, Panjrapole, BS Ambedkar Nagar, Chembur East, Mumbai

Chembur Poster


Check Also

Nayi Nasl Ko Bigadne Se Bahaen! Speaker : Shaikh Kaleem Ahmed Madani

Nayi Nasl Ko Bigadne Se Bahaen! Speaker : Shaikh Kaleem Ahmed Madani IIC Mumbai’s Weekly ...