Home / Activities / Islamic Information Centre Mumbai’s Weekly Programe at Bharat Nagar, Bandra

Islamic Information Centre Mumbai’s Weekly Programe at Bharat Nagar, Bandra

Islamic Information Centre Mumbai’s Weekly Programe at Bharat Nagar, Bandra

Topic : Rizq Mein Barkat Ke Asbab
Speaker : Shaykh Abul Bayan Rifat Salafi

Topic : Islam Mein Auraton Ke Huqooq
Speaker : Shaykh Khalilur Rahman Sanabili

Topic : Gharon Mein Bigaad Ke Asbab o ilaaj
Speaker : Shaykh Ainul Haq Faizi

Date : 30th September 2018
Time : Baad Namaz e Magrib To 09:30 p.m.

Venue : Jaame Masjid Rehmania Ahle Hadess, Plot No. 01, Bharat Nagar, Bandra (E), Mumbai-51

 

Bharat Nagar Poster 30.09.2018


Check Also

Nayi Nasl Ko Bigadne Se Bahaen! Speaker : Shaikh Kaleem Ahmed Madani

Nayi Nasl Ko Bigadne Se Bahaen! Speaker : Shaikh Kaleem Ahmed Madani IIC Mumbai’s Weekly ...